ANLÆGSSTRUKTØR

LÆRLING

HVAD LAVER EN ANLÆGSSTRUKTØR?

Som anlægsstruktør forbereder du jorden til byggeri eller veje. Det kan være at byggemodne jorden til parcelhusgrunde, etablere nye kloak, regnvand- og spildevandsledninger, eller anlægge nye veje, fortove, pladser og cykelstier.

Jeg elsker at komme ud og arbejde på projekterne, hvor opgaverne er forskellige og to dage aldrig er ens. Der er styr på planlægningen og en klar struktur, som jeg godt kan lide.

William, anlægsstruktørelev

HVOR LANG TID TAGER UDDANNELSEN?
Uddannelsen varer 3½ år plus et grundforløb. Når du er i praktik i virksomheden, skal du på i alt seks skoleophold, hvor du på det sidste ophold laver din svendeprøve.

HVAD KRÆVER UDDANNELSEN?
Uddannelsen henvender sig til dig, der kan lide at arbejde udendørs. Du skal have lyst og evnen til at få overblik over eget og andres arbejdsområder og planlægge derefter. Du skal kunne samarbejde med andre, men i lige så høj grad kunne arbejde selvstændigt. Du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse.

HVOR I LANDET KAN JEG TAGE UDDANNELSEN?
Du kan tage grundforløbets 1.del på flere af landets erhvervsskoler. Det er ikke alle skoler, der tilbyder alle fagretninger, så det er muligt du skal tage hovedforløbet på en anden skole. På www.blivstruktør.dk kan du se, hvilke skoler der tilbyder hovedforløbet.

FÅR JEG SU ELLER LØN?
Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft og løn i både praktik- og skoleperioderne.

HVORDAN ER JOBMULIGHEDERNE EFTER UDDANNELSEN?
Som udlært anlægsstruktør har du særdeles gode jobmuligheder som svend i en privat eller i offentlig virksomhed. Du kan også vælge at læse videre til f.eks. byggetekniker, kort- og landmålingstekniker, konstruktør, ingeniør, byggekoordinator eller arkitekt.
 

Læs mere om uddannelsen

VIL DU MED PÅ HOLDET?

Send os en ansøgning.

Søg

Arkil A/S | + 45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk | CVR 15070544