LEVERANDØR AF FREMTIDENS INFRASTRUKTUR

Arkil blev etableret i 1941 af Ove Arkil i Haderslev, og virksomheden er stadig den dag i dag en solid, ambitiøs og familieejet entreprenørvirksomhed i Danmark. Vi bidrager til udviklingen, der har ført til et godt og trygt samfund i Danmark. Hvor veje og broer giver os mobilitet. Hvor bygninger og huse danner rammerne for vores liv, og hvor rørene i jorden forsyner os med rent vand, energi og sikker afledning af spildevand.  

Vi er en landsdækkende virksomhed  lokalt forankret med 22 afdelingskontorer rundt om i Danmark og stadig med hovedkontor i Haderslev Kommune.   

KULTUREN I VIRKSOMHEDEN

Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed.

I Arkil prioriterer vi det gode arbejdsliv. Det er vigtigt, at hver enkelt medarbejder går glad på arbejde, mærker fællesskabet blandt kollegerne og hver dag udfører spændende og udfordrende arbejdsopgaver, der passer til medarbejderens faglige kompetencer.

Måden, vi arbejder på i Arkil, er dybt forankret af vores værdier og stolte sønderjyske rødder fra en lang historie. Ord som arbejdsglæde, ordentlighed, sparring med hinanden og ingen kompromis, når det handler om arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet har op gennem tiden fyldt – og fylder stadig – i vores arbejdsdag. Og samtidig er nye måder at se arbejdet på kommet til, hvor vi i dag også italesætter en sund balance mellem arbejde og fritidsliv samt en høj grad af fleksibilitet og selvstændighed.

For det er egentlig ganske enkelt; når vores medarbejdere trives, så trives vores virksomhed også.

2 personer graver

VI UDVIKLER DIG – OG OS

Vi investerer i vores medarbejdere – blandet andet uddannelse.

Uddannelse og kompetenceløft er vigtige elementer i at realisere den enkeltes potentiale og i at sikre kvalificeret arbejdskraft, både nu og i fremtiden. I Arkil handler det i høj grad om at skabe faglig, personlig og/eller ledelsesmæssig udvikling samt arbejdsglæde. Det handler også om at sikre gennem veltilrettelagte uddannelsesforløb, at medarbejderne har de rette værktøjer og nødvendige viden til at udføre deres arbejde. Ligeledes er uddannelse og efteruddannelse et afgørende element i forhold til mange af vores medarbejderes sikkerhed.

Vi ser det desuden som vores pligt og ansvar at uddanne unge inden for de erhvervsfaglige uddannelser, som ligger inden for vores kerneforretning, og som bygge- og anlægsbranchen har brug for i fremtiden. Derudover ønsker vi også at bidrage med viden, erfaringer og kvalitet til unge studerende på videregående uddannelser. Vi ser det også som vores forpligtelse at bidrage til, at en beskæftigelse i Arkil giver mulighed for faglig opkvalificering både gennem arbejdets udførelse og ved efteruddannelse i Arkil Akademi eller uden for virksomheden.

PLADS TIL ALLE

I Arkil mener vi oprigtigt, at alle mennesker besidder evnen til at udføre et godt stykke arbejde, og at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet – uanset køn, etnicitet, alder eller uddannelsesbaggrund.

Din vej til arbejdsmarkedet er ikke nødvendigvis den samme som din kollegas. Nogle tager den direkte vej og starter på erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen. Andre fylder flere uddannelser i rygsækken, mens en helt tredje gruppe kan have lidt sværere ved at finde deres vej ind til arbejdsmarkedet.

Vi ønsker at være vores sociale ansvar bevidst ved at inkludere mennesker, som enten er på kanten af arbejdsmarkedet, eller som har brug for en vej tilbage på arbejdsmarkedet. Dette kan være i form af specielt tilrettelagte praktikker, opkvalificeringer og jobprøvninger.

I Arkil arbejder vi også for at højne beskæftigelsesgraden af kvinder i bygge- og anlægsbranchen. Det gør vi ved at samarbejde med uddannelses- og interesseorganisationer samt ved at skabe positive fortællinger om, at vores branche i allerhøjeste grad også er for kvinder. Vi mener, at respekt for forskellighed og en blanding af kønnene på arbejdspladsen styrker fagligheden, arbejdsglæden og forretningen.

Læs mere om vores samarbejder

FOKUS PÅ EN BÆREDYGTIG FREMTID

I Arkil er udvikling og innovation en del af vores DNA.

Vi afsøger og udvikler bæredygtige og innovative løsninger, som vi kan inkorporere i vores produkter og virksomhed. Vi følger med i teknologi og udvikling inden for bygge- og anlægsbranchen, og tager et ansvar for vores omverden, miljø og samfund. Samtidig ønsker vi at nedbringe CO2-aftrykket i vores virksomhed og bidrage til Klimalovens 70% CO2-reduktion inden 2030.


Det er vigtigt for os at kunne tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere produkter eller løsningsforslag, som imødekommer et klimavenligt alternativ, deres klimamålsætninger og ønsker om en grøn omstilling.

Vi tager ansvar

MØD VORES KOLLEGER

Vi er så heldige, at vi i Arkil har ca. 2100 gode og engagerede medarbejdere. Mød flere af dem, som arbejder i forskellige funktioner og divisioner i Danmark, og som har vidt forskellige liv ved siden af jobbet i Arkil.


Arkil A/S | + 45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk | CVR 15070544