VIL DU MED PÅ HOLDET?

Arkil søger elever og lærlinge i hele Danmark. Vi har afdelinger i Aalborg, Randers, Aarhus, Skive, Silkeborg, Horsens, Kolding, Esbjerg, Vojens, Tønder, Sønderborg, Middelfart, Odense, Næstved og Greve.

SØG IND SOM LÆRLING ELLER ELEV I ARKIL

Har du lyst til en fremtid med faglige udfordringer, store maskiner, og hvor du bygger og udvikler Danmark?

I Arkil søger vi løbende lærlinge og elever til afdelinger i hele Danmark. Arkil har lærlinge og elever, som anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, maskinfører, vejasfalttør, entreprenørmekaniker, kontor, it og mediegrafiker. 

Vi har afdelinger i Aalborg, Randers, Aarhus, Skive, Silkeborg, Horsens, Kolding, Esbjerg, Vojens, Tønder, Sønderborg, Middelfart, Odense, Næstved og Greve. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning
Ta' en erhvervsuddannelse i Arkil

TAG EN ERHVERVS-UDDANNELSE I ARKIL

I Arkil uddanner vi fremtidens arbejdskraft. Vi har ca. 80 lærlinge og elever under uddannelse og det er vi stolte af!

Når du er lærling eller elev i Arkil, får du:

En mentor
En mentor følger dig igennem hele uddannelsen.

Løn under hele uddannelsen
Løn fra første dag, hvor din uddannelsesaftale begynder.

Lærlingedag
Arkil afholder årligt en lærlingedag, hvor alle lærlinge og elever deltager i en social og sjov dag.

Socialt fællesskab
Sammenhold og godt kollegaskab mellem dine nærmeste kollegaer og de andre lærlinge lægger vi særligt vægt på.

Karrieremuligheder
Er du ambitiøs og ønsker at videreuddanne dig, er dette muligt ved Arkil.

10 UDDANNELSER

Vi har lærlinge og elever indenfor 10 forskellige uddannelser og fælles for dem alle er, at grundforløbene tages på erhvervsskoler rundt om i hele landet. Hvilken uddannelse er den rette for dig?Uddan dig som anlægsstruktør i Arkil

ANLÆGSSTRUKTØR

Arbejd i dybden og i jorden

Som anlægsstruktør kan du gennem dit arbejde være med til at binde Danmark bedre sammen, og sørge for at bygge fundamenterne til generationerne efter os.

Vil du være med til at sikre et renere miljø og være med til, at millioner fremover kan færdes i en velfungerende infrastruktur?

Bliv klogere på uddannelsen
Bliv bygningsstruktør i Arkil

BYGNINGSSTRUKTØR

Byg broer, tunneler og betonkonstruktioner

Vil du være med til at forme fremtidens store betonprojekter? Og forme de broer, der skal holde i flere generationer og sikre, at trafikken glider, som den skal?

En bygningsstruktørlæring skaber bygningsværker i beton over jorden. Det vil sige, at du er med til at bygge råhuse, betonkonstruktioner, fabrikker, havne, broer og meget andet. Så elsker du at arbejde i højden, så er bygningsstruktøruddannelsen et godt valg til dig.

Byg Danmarks næste bro
Bliv uddannet brolægger i Arkil

BROLÆGGER

Med forskellige sten former du landskaber og byrum

Torve, fortove, gågader, parkanlæg, haver, byrum, parkeringspladser, indkørsler og gadeudmundinger, der er mange steder, hvor brolæggerens arbejde ses.

Med en uddannelse som brolægger lærer du både at skabe et stabilt plan underlag og herefter beklæde belægningen med enten granitsten, betonsten eller med klinker.

Stortrives du udenfor og elsker du at se, hvor langt du er nået med dit arbejde, så er der endnu to plusser ved at vælge brolæggeruddannelsen.

Vil du arbejde med sten og fliser?
Bliv eux anlægsstruktør i Arkil

EUX

Svendebrev og studenterhue

Med EUX anlægsstruktøruddannelsen får du bedste fra begge verdener. Du kombinerer en praktiskfunderet erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. En anlægsstruktørs arbejde går bl.a. ud på at forberede grunden til byggeri, hvor jorden graves og dræn og kloakanlæg etableres.

Derudover bygger anlægsstruktøreleven veje, fortove, pladser og cykelstier. Med EUX anlægsstruktøruddannelsen har du en mulighed for at læse videre til bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt.

Læs mere om EUX anlægsstruktør
Uddannelsen maskinfører i Arkil

MASKINFØRER

Grav ud til fremtidens fundamenter

Som maskinførerelev er du med til at gøre jorden klar til nybyggeri, vejanlæg og andet anlægsarbejde.

På maskinføreruddannelsen lærer du at betjene maskiner til at grave, læsse og flytte jord eller lægge og komprimere grus og sten.

Du bliver også undervist i sikkerhed på byggepladser, nivellering, og ikke mindst anvendelse af den nyeste teknologi og kvalitetssikring af arbejdet.

Vil du betjene store maskiner?
Vejasfaltør - bliv uddannet hos Arkil

VEJASFALTØR

Med asfalt holder du Danmark godt kørende

Som vejasfaltørelev i Arkil bliver du uddannet i at lægge asfalt på veje, broer, stier og pladser - til stor glæde og gavn for alle, der færdes i trafikken. Du lærer at køre asfaltudlægger og tromle.

Så er du til store maskiner, udendørs arbejde og praktiske opgaver, så er vejasfaltøruddannelsen den helt rette uddannelsevej for dig. Uddannelsen veksler mellem praktik ude i virksomheden og skoleophold på AMU-center.
 

Vil du asfaltere Danmarks veje?
Entreprenørmaskinmekanikerlærling i Arkil

ENTREPRENØRMASKIN- MEKANIKER

Reparerer og vedligeholder mange forskellige typer maskiner

Har du altid haft en fascination af store maskiner? Og elsker du at skrue i og reparere ting? Som entreprenørmaskinmekaniker bliver du uddannet til at reparere og vedligeholde gravemaskiner, bæltetraktorer, gummihjulslæssere, kraner og mange andre, som bruges på vores mange byggepladser.

Under uddannelsen lærer du også at fremstille reservedele og lave reparationer på maskinernes hjælpeudstyr.

Store maskiner – det er lige mig
Kontorelev i Arkil

KONTOR (ADMINISTRATION)

Understøtter organisationens forskellige afdelinger

Administrative funktioner, forskellige opgaver og en stor kontaktflade med mange mennesker – det er hovedessensen af en kontoruddannelse her i Arkil.

Som kontorelev får du også kendskab til en række forskellige IT-programmer, du lærer at formulere dig og samarbejde med både kollegaer og samarbejdspartnere. Din hverdag bliver afvekslende både med skoleforløb på erhvervsskole og i virksomheden.

Vil du arbejde med forskellige opgaver?
IT-supportlærling og IT-infrastrukturlærling

IT

Arbejder med virksomhedens it-systemer både hard- og software. I Arkil har vi både behov for IT-support- og infrastruktur-lærlinge.

IT- SUPPORT
Som IT-supportlærling hos Arkil bliver du trænet til at løse forskellige opgaver inden for Arkils IT-systemer og programmer. Det gælder både at drifte og supportere organisationens computere, udstyr, servere og netværk, og du yder IT-første hjælp overfor alle brugerne på vores kontorer og byggepladser.

IT-INFRAKSTRUKTUR
Som IT-infrastrukturlærling skaber du struktur mellem virksomhedens hardware, softwaren der er installeret på hardwaren og netværket mellem dem. Du har fokus på, hvordan og hvor godt det hele taler sammen og sørger for stabile, optimale og effektive IT-arbejdsredskaber.

Kan du løse IT udfordringer?
Mediegrafiker i Arkil

MEDIEGRAFIKER

Kreativt arbejde med grafik, tekst og billeder

Når du uddanner dig til mediegrafiker, lærer du at designe og udvikle kreative og visuelle kommunikationsløsninger. Du arbejder med formidling og kommunikation af budskaber til forskellige målgrupper og medier, hvor du benytter dig af virkemidler som farver, fonte, grafik og billeder.

Igennem uddannelsen får du grafisk forståelse, bliver stærk i de grafiske programmer i Adobe pakken og i fremstillingen af digitale og trykte produkter.

Fortæl visuelle og grafiske historier
Mentor for elever og lærlinge i Arkil

MENTOR

Vi kobler altid en personlig mentor på dig, når du er lærling.

Det er vigtigt for os, at du kommer godt igennem din uddannelse i Arkil, at du trives, mens du er på arbejdspladsen, og at du lærer det, du skal, indenfor uddannelsens varighed. Et vigtigt fundament i alle vores uddannelser af unge mennesker er vores mentorordning.

Du får lige fra starten af din uddannelse tilknyttet en personlig mentor, der vil følge dig hele vejen gennem uddannelsesforløbet. Mentoren skal sætte fokus på uddannelsen, og sørge for at der skabes et struktureret og godt samarbejde mellem dig, Arkil og erhvervsskolen. Din mentor skal også sikre, at der tages godt imod dig ude på arbejdspladsen, og at du får en kontaktperson, som du er tryg ved og omgås i det daglige.

Vores dedikerede mentorer er der fokus på vores lærlinge og elever, så du som lærling føler dig godt tilpas på arbejdspladsen og på skoleopholdene, og så du får den mest optimale uddannelse, der sikrer dig et godt fundament for fremtiden.

LÆRLINGEDAG

Hvert år inviterer vi vores lærlinge, mentorer og uddannelsesansvarlige på en lærlingedag. Dagen byder ofte på et byggepladsbesøg, sjove indslag og sociale aktiviteter for at give vores seje lærlinge en oplevelse, ryste dem sammen og skabe netværk mellem lærlingene. Se med, hvad dagen bød på sidste gang, da vi afholdt lærlingedag.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL UDDANNELSERNE?

Har du spørgsmål til uddannelserne anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, så kan du finde mange af svarene her. Kan du ikke finde svaret i oversigten, så kontakt Helle - vores koordinator for lærlinge- og elevuddannelserne.

SPØRG MIG

Har du spørgsmål om uddannelserne eller brug for flere oplysninger, er du altid velkommen til at ringe eller sende en sms.

Helle Juhl
HR-chef

Mobil: 73 22 50 50
Mail: HR@arkil.dk


Arkil A/S | + 45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk | CVR 15070544