Samarbejde med de danske kommuner

Vi tilbyder gerne specielt tilrettelagte praktikker, opkvalificeringer og jobprøvninger i samarbejde med landets jobcentre. Og vi har også gode erfaringer med IGU og EGU uddannelsesforløb. Arkils lokale afdelinger gør et stort arbejde med at få borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet arbejdsprøvet og indsluset med særlig fokus på ekstra støtte og opbakning fra deres mentorer.

Samarbejdsaftale med High:five

I 2020 indgik vi i et nyt spændende samarbejde med High:Five, som skal inspirere nuværende fængselsindsatte til at vælge et job i anlægsbranchen, når de er færdige med at afsone en dom. Med samarbejdet håber vi at skabe nye muligheder i livet, enten med uddannelse eller ansættelse, for unge tidligere kriminelle mellem 15-30 år, som kan have svært ved at finde vej ind på arbejdsmarkedet.

"Mangfoldighed, diversitet og inklusion er en del af vores kultur og værdigrundlag."

Vi bakker op om Boss ladies’ indsats

”Piger går i gymnasiet, drenge skal ud på byggepladsen” – Det er den stereotype opfattelse, som organisationen Boss Ladies gør op med. I Arkil støtter vi både op om Dansk Byggeris Kvinderåds anbefalinger og vi samarbejder med Boss Ladies, som arbejder for at gøre op med stereotyping og et kønsopdelt arbejdsmarked, der skader Danmarks konkurrenceevne.


Vi er stolte af, at en af vores kvindelige lærlinge er ambassadør for Boss Ladies, og hun er i dag med til at budskabet ude på landets folkeskoler og erhvervsuddannelser, at kvinder uden problemer kan uddanne sig og gøre karriere i bygge- og anlægsbranchen.

Arkils Hæderspris

Hvert år uddeler vi Arkils Hæderspris med det formål at sætte fokus på personer eller organisationer, der gør en særlig indsats for at tiltrække kvinder til bygge- og anlægsbranchen.

Hædersprisen består af to priser, og begge priser blev uddelt første gang i 2019. Den ene pris, elevprisen, uddeles til en elev, som enten har gjort en særlig indsats for at tiltrække kvinder til branchen eller er et forbillede som håndværker, både rent fagligt og samarbejdsmæssigt. Den anden pris, indsatsprisen, uddeles til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for deres indsats for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere om Hæderspris

Byggeriets Diversitetsdag

Samme vision for fremtiden

Arkil er sammen med tre store aktører fra branchen, CG Jensen, Ambercon og STARK, gået sammen om at arbejde for mere diversitet i branche under navnet Byggeriets Diversitetsdag. Alt for få kvinder og minoriteter vælger bygge- og anlægsbranchen som levevej. Dette ønsker de fire virksomheder at sætte fokus på, bl.a. ved en årligt tilbagevende konferencedag, hvor repræsentanter fra f.eks. erhvervsskolerne, Byggeriets Kvinderåd, forskere, NGO’er og direktører vil give deres bud på, hvordan branchen geares til at stå stærkere nu og i fremtiden.


Arkil A/S | + 45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk | CVR 15070544